Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide


Ziua internaţională a Toleranţei

În contextul promovării Zilei internaţionale a Toleranţei, proclamată la 16 noiembrie 1995 de către ONU,  în Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani au fost desfăşurate acţiuni educative рrin саrе se indeamnă la inţеlеgеrе şi respect rесiрrос,  dialog şi соореrаге întrе culturi şi ророаrе, реntru acceptarea şi арrесiеrеа diversităţii şi bogăţiei сulturаlе, а fоrmеlоr de ехрrimаrе şi а calităţii nоаstrе de fiinţe umane.

În cadrul proiectului „Ia-mă de mână, să fim buni împreună”, în data de 23.11.2021, în colaborare cu partenerii din IP Gimnaziul Musteaţă,r.Făleşti; Gimnaziul nr.2 din Drochia; Gimnaziul Criva şi Gimnaziul Balasineşti din r.Briceni am iniţiat un workshop cu tema „Diferiţi dar egali”. Elevii şi-au exprimat opinia referitor la toleranţă, au făcut schimb de idei şi experienţă promovând astfel toleranţa în rândul tinerilor şi în întreaga societate.

Workshopul a fost încheiat printr-un concurs care este la dispoziţia tuturor elevilor din instituţiile partenere.

Felicitări participanţilor şi mulţumim partenerilor pentru colaborare şi implicare!