Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide


Promenada Culturală MarțUNESCO

În cadrul proiectului PROMENADA CULTURALĂ MARȚUNESCO,un proiect de parteneriat educațional internațional,conceput ca program de educație prin şi pentru patrimoniu cultural,care îşi propune să promoveze practicile culturale asociate zilei de 1 Martie în rândul copiilor şi tinerilor din cadrul educațional,elevii din Colegiul „Gheorghe Asachi”din Lipcani,s-au implicat direct în identificarea, documentarea şi punerea în valoare a practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie. Elevii grupei 31,specialitatea „Servicii administrative şi de secretariat ,în cadrul primei activități Moştenitorii lui Marț- creatori de legendă şi patrimoniu UNESCO. Mulțumiri pentru oportunitatea de a participa la acest proiect și pentru promovarea tradițiilor moldovenești.

Obiective:

  • Implementarea și derularea unor activități de parteneriat educațional care au ca scop o mai bună cunoaștere a principalelor caracteristici morfo-funcționale ale mărțișorului și a necesităților de salvgardare a acestuia, în vederea menținerii aspectelor tradiționale;
Moştenitorii lui Marț- creatori de legendă şi patrimoniu UNESCO.
În cadrul acestei activități,elevii din Colegiul”Gheorghe Asachi”din Lipcani, Republica Moldova,au întruchipat însăşi minunata legendă a Mărțişorului transmisă de la bunici. Legendele ne amintesc de semnificațiile culorilor mărțişoarelor şi de rolul important pe care îl aveau micile obiecte considerate adevărate talismane aducătoare de noroc şi sănătate. Astăzi Mărțişorul înseamnă altceva…mai mult sau mai puțin, depinde de fiecare din noi. Mărțişoarele ne sensibilizează pe toți în fiecare an. Ele marchează începutul primăverii şi momentul în care în fiecare din noi se petrece o SCHIMBARE! Suntem chiar şi numai preț de o clipă emoționați de mărțişoarele din jurul nostru şi ajungem să ne oprim în loc şi să privim..!