Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide


Programul de formare : Asistenţă socială

DOMENIU DE FORMARE PROFESIONALĂ: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CONSILIERE

SPECIALITATEA:  ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 Calificarea acordată: Pedagog social

Scopurile educaționale și profesionale

Scopul educațional și  profesional constă în formarea unei persoane înalt calificate, care va contribui la promovarea valorilor spirituale și la sporirea bunăstării sociale. Pedagogul social organizează activităţile cotidiene cu persoanele asistate, individual sau în grup, completând sau înlocuind funcţii ale familiei.

Formarea în această profesie presupune o abordare holistică a individului printr-o educaţie multidisciplinară, respectiv asimilarea unor cunostinţe teoretice din domeniul psihologiei, pedagogiei şi sociologiei, precum şi aplicarea lor în practica educativă.

Atribuţiile principale ale pedagogului social vizează planificarea, realizarea şi evaluarea procesului de dezvoltare a copilului/tânărului în cadrul instituţional.

Pedagogul social pledează pentru respectarea intereselor copilului, asigură integrarea şcolară şi socială a acestuia, asistă copilul în dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă şi dezvoltarea personalităţii acestuia.

 

Calificarea acordată: Lucrător social 

Scopurile educaționale și profesionale

Scopul educațional și  profesional constă în formarea unei persoane înalt calificate, care va contribui la promovarea valorilor spirituale și la sporirea bunăstării sociale. Acest domeniu urmărește formarea unui specialist competent, apt să aplice diverse metode şi tehnici de lucru cu persoana, familia şi alte categorii de pături sociale, să contribuie la soluţionarea problemelor cu care se confruntă, să intervină în situaţiile de criză şi să acţioneze pentru a schimba viaţa beneficiarilor spre bine.

Lucrătorul social este o persoană care se ocupă cu îndrumarea, gestionarea dosarelor, reabilitarea tinerilor/copiilor cu probleme instituționalizate. Competențele generale formate țin de  planificarea în timp a activităților specifice, comunicarea interpersonală, lucrul multidisciplinar în echipă, întocmirea dosarului de caz, elaborarea dosarului personalizat al copilului/tânărului, prezentarea dosarului în fața șefului de departament, îndrumarea socială şi juridică a familiei copilului etc