Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

DEPUNEREA DOSARULUI ON-LINE

https://www.youtube.com/watch?v=cRTYHcZqQ9w

 https://eadmitere.sime.md/Home/Guide

  https://eadmitere.sime.md/

 

Media de concurs la programele de formare Educație timpurie și Servicii administrative și de secretariat

 

MC= 0,6 MNDP + 0,4 MNEA

 

MNEA – media notelor la examenele de absolvire;

MNDP – media notelor generale la disciplinele de profil, care se calculează ținându-se cont de programul de formare profesională și domeniul de educație, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin HG nr. 853/2015, după cum urmează: 1) domeniile de educație 11. Pedagogie și știința educației, 41. Afaceri și administrare,:

limba de instruire,

limba străină 1,

matematica

istoria românilor și universală;