Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide


Bursa Președintelui – pentru merite deosebite !

Conform HG nr.1009/2006, pe lângă bursele de studii , în învățământul profesional tehnic postsecundar, se atribuie și burse de merit – acestea se acordă studenților care au performanţe relevante în activitatea academică, ştiinţifică şi extracurriculară. Bursele de merit se fixează o dată pe an, în funcţie de rezultatele academice ale studenţilor începând cu data de 1 septembrie al noului an de învăţământ. În baza art.22 al HG , Bursa Președintelui se acordă doar pentru  5 elevi din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar din Republica Moldova.

Astfel pentru anul de studii 2021-2022, printre cei 5 beneficiari ai  Bursei Președintelui este studenta anului IV, grupa SA1801,programul de formare Servicii administrative și de secretariat,  ALEXANDRINA STAROV, o elevă sârguincioasă, dornică de carte, pasionată de muzică, creativă – o elevă extraordinară.

Administrația instituției ii urează Alexandrinei mult succes, realizări fructuoase și prosperitate în activitățile viitoare! Mulțumiri aducem părinților pentru educația și atenția deosebită acordată copilului, susținere și colaborare. 

Suntem mândri de elevii care cresc și se dezvoltă în Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani!