Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide


Bacalaureat Profesional – o nouă oportunitate pentru elevii noștri !

Începând cu anul 2021, elevii anului III, vor susține un nou examen de evaluare a competențelor generale și profesionale – BACALAUREAT PROFESIONAL

O nouă oportunitate pentru elevii ce își urmează studiile în cadrul colegiilor.

Examenul de bacalaureat profesional se organizează în conformitate cu prevederile art. 3 și art. 63 alin. (6) din Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017 .

Examenul de bacalaureat profesional prevede evaluarea competențelor generale și profesionale în învățământul profesional tehnic postsecundar.

Examenul de bacalaureat profesional se realizează prin intermediul testului asistat de calculator și include două probe de examen după cum urmează:

  1. I) componenta de evaluare a competențelor generale– include teste de evaluare cu itemi, pe categorii, din cadrul următoarelor discipline școlare:

1) Limba și literatura română;  2) Limba străină;  3) istoria;

  1. II) componenta de evaluare a competențelor profesionale – include testul de evaluare cu itemi, pe categorii, din cadrul următoarelor disciplinele școlare:

1) Bazele antreprenoriatului;   2) Tehnologia informaţiei.

BAC-ul profesional devine obligatoriu, BAC-ul general -va fi susținut de către elevi la solicitare (având posibilitatea la dorință să susțină  ambele tipuri de BAC).

Astfel Bacalaureatul profesional, va fi un nou factor facilitator în cadrul admiterii la studii superioare.

 

https://particip.gov.md/ru/document/stages/regulamentulde-organizare-si-desfasurare-a-examenului-de-bacalaureat-profesional/8136