Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Acte normative interne

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A ACTELOR NORMATIVE INTERNE

ÎN CADRUL COLEGIULUI ”GHEORGHE ASACHI” DIN LIPCANI

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

 1. Statutul IP Colegiul ,,Gheorghe Asachi” din Lipcani
 2. Plan de dezvoltare strategică a instituţiei pentru ani 2020-2025 PDS 2020-2025
 3. Planuri de activitate anuală de asigurare a calităţii la nivelul programului de formare profesională Plan_operational 2020-2021
 4. Regulamentul privind funcționarea căminului elevilor al IP  Colegiul ,,Gheorghe Asachi” din Lipcani
 5. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în IP Colegiul ,,Gheorghe Asachi” din Lipcani
 6. Regulament monitorizare proces de invatare
 7. Regulamentul Consiliului Elevilor Colegiul Lipcani
 8. Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului ,,Gheorghe Asachi” din Lipcani
 9. Codul de etică al cadrului didactic
 10. Regulamentul privind comunicarea internă și externă de gestionare a informației în IP Colegiul ”Gheorghe Asachi” din Lipcani
 11. Strategia de dezvoltare a personalului în Colegiul ”Gheorghe Asachi” din Lipcani
 12. Regulamentul cu privire la mobilitatea academică a elevilor și cadrelor didactice din IP Colegiul ”Gheorghe Asachi” din Lipcani
 13. Regulament de ordine internă a IP Colegiul ,,Gheorghe Asachi” din Lipcani
 14. Strategia privind prevenirea și diminuarea absenteismului și abandonului școlar 2023-2025
 15. Regulamentul de activitate al Consiliului de administrație în IP Colegiul ”Gheorghe Asachi” din Lipcani
 16. Regulamentul de activitate al Consiliului Profesoral în IP Colegiul ”Gheorghe Asachi” din Lipcani
 17. Regulamentul de activitate al Consiliului metodico-științific în IP Colegiul ”Gheorghe Asachi” din Lipcani
 18. Regulamentul de organizare a studiilor în ÎPT în baza SISTEMULUI DE CREDITE DE STUDII TRANSFERABILE ÎN IP COLEGIUL ”GHEORGHE ASACHI” DIN LIPCANI